dnes je 22.7.2024

Input:

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024

11.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.568 Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Informáciu k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024.”

V súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sa sumy nezdaniteľných častí základu dane a niektoré iné sumy uvedené v ZDP(viď príloha dokumentu - link webovej stránky, strana č. 2 uvedeného dokumentu) upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1. júla 2023 zvýšilo sumy životného minima, pričom suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k 1. júlu 2023 je 268,88 €