dnes je 22.7.2024

Input:

Plná moc na zastupovanie pred správcom dane

12.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.574 Plná moc na zastupovanie pred správcom dane

JUDr. Ing. Peter Schmidt

V praxi sa často stáva, že daňový subjekt nechce vystupovať pred správcom dane sám, ale chce, aby za neho konal niekto iný. Vtedy môže daňový subjekt zvážiť udelenie plnej moci (tzv. plnomocenstva) inej osobe. Vo všeobecnosti sa na základe plnej moci môže dať zastupovať:

  • daňový subjekt sám (napríklad fyzická osoba alebo právnická osoba),

  • zákonný zástupca daňového subjektu (napríklad rodič) alebo

  • opatrovník daňového subjektu (napríklad opatrovník fyzickej osoby ustanovený súdom).

Plná moc

Základnou požiadavkou plnej moci je to, aby plná moc bola písomná. Nestačí teda ústne udelená plná moc. Pokiaľ ide o účinky plnej moci voči správcovi dane, treba prihliadnuť na § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 563/2009 Z. z., podľa ktorého je plná moc voči správcovi dane účinná až odo dňa jeho doručenia správcovi dane. Odvolanie plnej