dnes je 22.7.2024

Input:

Podanie opravného a dodatočného daňového priznania podľa Daňového poriadku

15.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.575 Podanie opravného a dodatočného daňového priznania podľa Daňového poriadku

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Daň možno podľa § 68 ods. 4 Daňového poriadku vyrubiť nasledovnými úkonmi:

  • podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania,

  • zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie,

  • zaplatením dane na účel zániku trestnosti daňového trestného činu podľa Trestného zákona z dôvodu účinnej ľútosti alebo

  • rozhodnutím správcu dane.

Najmä s ohľadom na to, že vyrubovanie dane sa v prvom kroku deje na úrovni daňového subjektu samotného podaním daňového priznania (riadneho), a vzhľadom na to, že nesprávne priznaná daň môže byť dôvodom na vyrubenie pokuty (po vykonanej daňovej kontrole), je namieste náležitý záujem daňového subjektu o to, aby podané daňové priznanie (riadne) bolo správne, a ak nebolo správne, aby podané daňové