dnes je 22.7.2024

Input:

Pravidlá uplatňované pri zmluve o sprostredkovaní

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.470 Pravidlá uplatňované pri zmluve o sprostredkovaní

Ing. Dušan Preisinger

Medzi významné a často uzatvárané zmluvné vzťahy patria aj vzťahy, ktoré súvisia so sprostredkovaním. V Občianskom zákonníku je tento zmluvný vzťah označovaný ako „sprostredkovateľská zmluva”, v Obchodnom zákonníku ako „zmluva o sprostredkovaní”. V obidvoch prípadoch ide o vzťah medzi sprostredkovateľom a záujemcom. Definíciu sprostredkovateľskej zmluvy upravuje ustanovenie § 774 OZ. V zmysle tohto ustanovenia ide o zmluvu, na základe ktorej sa sprostredkovateľ zaväzuje záujemcovi obstarať uzavretie príslušnej zmluvy a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi za toto obstaranie províziu, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Cieľom sprostredkovateľskej zmluvy je uzavretie konkrétnej zmluvy. Ustanovenia § 775 a § 776 Občianskeho zákonníka upravujú pravidlá súvisiace s províziou