dnes je 23.9.2023

Input:

Príjmy z prevodu obchodného podielu v roku 2023

11.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.573 Príjmy z prevodu obchodného podielu v roku 2023

Ing. Zuzana Chochulová

Ako sa príjem z prevodu obchodného podielu zdaňuje? V akej výške je takýto príjem oslobodený? Všetko na túto tému nájdete v článku.

Príjem z prevodu obchodného podielu

Príjem z prevodu obchodného podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu práv družstva podlieha dani z príjmov. Upravuje to zákon o dani z príjmov 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v § 8 ods.1 písm. f) (ďalej len „zákon o dani z príjmov”). Ide o prevody v obchodnej spoločnosti, ktorá je:

  • spoločnosť s ručením obmedzeným,

  • komanditná spoločnosť,

  • alebo družstvo.

Za výdavok pri prevode obchodného podielu sa považuje:

  • vklad alebo obstarávacia cena obchodného podielu,

  • cena zistená notárom a uvedená v osvedčení o dedičstve alebo v uznesení o dedičstve – ak sa jedná o obchodný podiel nadobudnutý dedením,

  • hodnota podielu určená súdnym znalcom, ak