dnes je 22.7.2024

Input:

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti B.1. kontrolného výkazu - všeobecne

19.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR
Otázka č. 1 - Údaje v časti B.1. kontrolného výkazu
Čo sa uvádza v časti B.1.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti B.1. kontrolného výkazu uvádza príjemca prijaté dodania tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona o DPH, t.j. dochádza tu k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia.
 
Otázka č. 2 – Na faktúre dodanie tovaru s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa a aj dodanie tovaru bez prenosu daňovej povinnosti
Agroobchod – platiteľ dane, nakúpil od dodávateľa umelé hnojivá, pri ktorom je dodávateľ osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH  a súčasne nakúpil aj obilie, kde sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle § 69 ods. 12  zákona o DPH. Ako má odberateľ túto faktúru uviesť do kontrolného výkazu?
Odpoveď
Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov