dnes je 22.7.2024

Input:

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - malá účtovná jednotka - Spoločnosť KONVALINKA, s. r. o.

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.1 Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania – malá účtovná jednotka - Spoločnosť KONVALINKA, s. r. o.

Ing. Alena Zábojová


Stiahnuť dokument

Podporné informácie pre účely spracovania dokumentácie o metóde transferového oceňovania v malej účtovnej jednotke

1. Úvodné informácie

Daňový subjekt: KONVALINKA, s. r. o., Záhradná 12, 850 62 Bratislava

Zdaňovacie obdobie: Rok 2023

2. Legislatívna úprava

Povinnosť upraviť základ dane závislej osoby o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery odlišujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu, je stanovená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len ZDP).