dnes je 23.9.2023

Input:

Zápisnica a úradný záznam podľa Daňového poriadku

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.564 Zápisnica a úradný záznam podľa Daňového poriadku

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Zápisnica a úradný záznam sú hlavnými listinnými dokumentmi, ktoré vznikajú z úkonov správcu dane. Skutočnosti, ktoré sú v zápisniciach alebo úradných záznamoch uvedené, môžu zásadným spôsobom ovplyvniť konečne zistenia a závery správcu dane v rámci daňovej kontroly, resp. pri správe daní ako takej.

Preto je v záujme daňového subjektu, aby sa s každou zápisnicou a s každým úradným záznamom oboznámil a prípadné nezrovnalosti v nich uvedené namietal. Zápisnica sa od úradného záznamu odlišuje tým, že pri spisovaní zápisnice je daňový subjekt spravidla prítomný a túto zápisnicu aj sám podpisuje, zatiaľ čo úradný záznam vyhotovuje správca dane bez prítomnosti daňového subjektu. Znamená to teda, že nezrovnalosti uvedené v zápisnici je potrebné zo strany daňového subjektu namietať už v čase, kedy sa