dnes je 22.7.2024

Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2021

26.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2021

Ing. Peter Horniaček

V rámci schvaľovania každoročných zmien v daňových zákonoch bola prijatá aj vládna novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z., ktorá pre podnikateľskú verejnosť prináša s rôznou účinnosťou niekoľko dôležitých zmien. Ďalšou zmenou prijatou v novele zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 je aj zrušenie povinnosti vyrovnania rozdielu na nižších zaplatených preddavkov od začiatku zdaňovacieho obdobia do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úpravou v § 42 ods. 9 ZDP sa upúšťa od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO. Vyrovnanie rozdielu na nižších preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO oproti