dnes je 31.5.2023

Input:

Zmeny v pokute a úroku z omeškania od 1.1.2024

3.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.416 Zmeny v pokute a úroku z omeškania od 1.1.2024

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Zákonom 496/2022 Z.z., ktorým sa novelizuje Daňový poriadok, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2024 k čiastkovej zmene ustanovení o pokute ako aj ustanovení o úroku z omeškania.

Zavedenie „druhej šance” v oblasti pokút od 1.1.2024

V súčasnosti je správca dane povinný vyrubiť pokutu pri každom porušení, čo znamená povinnosť správcu dane uložiť pokutu aj pri prvom poručení zákona. Daňový poriadok, ako aj osobitné daňové zákony, pritom poznajú dva druhy pokút:

  1. Pokuty, ktorých výška sa určuje na základe vopred stanoveného výpočtu (vzorca), kde správca dane nemá možnosť ovplyvniť výšku pokuty a je povinný postupovať podľa stanovené vzorca. Príkladom je pokuta za dorubenie dane na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane, kde sa pokuta počíta vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej