dnes je 23.6.2024

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHArchív

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náhrada spôsobenej škody z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouArchív

26.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciouArchív

19.9.2022, Ing Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH a servis plynových zariadeníArchív

15.11.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Spätná fakturácia služieb z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

24.4.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniach v roku 2023Archív

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniachArchív

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Refakturácia nákladov na výstavbu plota z pohľadu DPHGarancia

25.3.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachArchív

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

3.1.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najvýznamnejšie zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2023Archív

11.1.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Samozdanenie pri tuzemskom plneníArchív

8.3.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ručenie za daňArchív

20.9.2021, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkazGarancia

30.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatňovanie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory do 30. júna 2021Archív

23.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 7a Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službáchArchív

27.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime „call-off stock"Archív

20.10.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 55a Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátuArchív

19.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 56 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátuArchív

20.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 78a Kontrolný výkazArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daňGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnené Finančnou správouArchív

3.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 40 Povinnosti zamestnávateľaArchív

25.11.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní mobilovArchív

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2020Archív

28.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najčastejšie otázky a odpovede k uplatňovaniu nulovej sadzby DPH na respirátoryArchív

22.3.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH v rámci EÚ - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuArchív

14.2.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2022Archív

28.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 53bArchív

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 53bGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od daneArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2021Archív

26.7.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2020Archív

12.12.2019, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 12 Predmet daneGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Často kladené otázky - Finančná správaArchív

1.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi