dnes je 20.4.2024

Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)Archív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najčastejšie doklady vyžadované po začatí daňovej kontroly na transferové oceňovanieArchív

27.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie nepeňažného benefitu pre zamestnancov v roku 2024 z pohľadu zákona o dani z príjmovGarancia

22.1.2024, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňová kontrola na daň z príjmov zameraná aj na účtovníctvoGarancia

13.9.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dobitie kreditu mobilného telefónu zamestnanca z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2019Archív

13.2.2019, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Normy prirodzených úbytkov zásobArchív

20.10.2017, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najčastejšie doklady vyžadované po začatí daňovej kontrole na daň z príjmov právnickej osobyArchív

22.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Metódy vychádzajúce z porovnávania cenyArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Členské príspevky - princípy ich účtovania a zdaňovaniaArchív

15.12.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisy majetku v roku 2023Garancia

20.7.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Analýza funkcií a rizík pri posudzovaní závislých transakciíArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Metóda zvýšených nákladovArchív

21.7.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieArchív

30.8.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1.3.2021Archív

12.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie výdavkov na pohonné hmoty motorového vozidla v roku 2023Garancia

25.7.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie majetku firmy využívaného aj na osobné potrebyArchív

28.7.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Elektromobil v podnikaníGarancia

6.7.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

MankáArchív

17.5.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Ing Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady na prenájom bytu zamestnanca z pohľadu daňovo uznaných výdavkov v roku 2020Archív

10.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Praktický príklad k vyplneniu DP PO za rok 2021 - Nova, s.r.o.Archív

14.3.2022, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady na kúpu obleku pre konateľa s. r. o. z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

9.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatňovanie výdavkov na spotrebované pohonné látkyGarancia

19.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020Archív

28.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v zdaňovaní jednotlivých foriem stravy zabezpečovanej zamestnávateľom od 1.1.2022Archív

26.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľomArchív

12.8.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Spresnenie ustanovenia príjmov stálej prevádzkarneArchív

10.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 30c Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývojArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podklady k dokumentácii o metóde transferového oceňovania - organizačná zložka zahraničnej právnickej osobyArchív

12.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uzatvorenie životného poistenia konateľa z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2019Archív

29.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytovanie cestovných náhradArchív

15.10.2021, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Metóda nezávislej trhovej ceny - rôzne trhové podmienkyArchív

11.6.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Metóda nezávislej trhovej cenyArchív

8.6.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Členské príspevky kardiologickej ambulancie ako daňovo uznaný náklad v roku 2018Archív

10.9.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najčastejšie doklady vyžadované po začatí daňovej kontroly na DPHArchív

20.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Funkčná analýza - detailný postupArchív

17.12.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Výpočet spotreby pohonných látok (PHL) pri hybridnom a elektrickom vozidle v roku 2023Garancia

27.7.2023, Ing. Juraj Ďuratný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podporné informácie pre účely spracovania dokumentácie o metóde transferového oceňovania v mikroúčtovnej jednotkeArchív

12.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k cestovným náhradám podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmovArchív

22.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Lekárske preventívne prehliadky pre zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov v roku 2024Garancia

22.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pracovný odev a obuvArchív

30.7.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registriArchív

12.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Opravné položky - ich pozícia v účtovníctve a z pohľadu zákona o dani z príjmovArchív

17.3.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úverové analýzyArchív

23.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi