dnes je 31.5.2023

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023ZáznamGarancia

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:44

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov pre rok 2023Garancia

22.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vrátenie daňového preplatku dane z príjmov v roku 2022Garancia

28.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Automatický výpočet daňového bonusuGarancia

26.1.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022Garancia

24.10.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022Archív

16.12.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2022Garancia

20.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dotáciách, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.8.2021 a od 1.1.2022Archív

26.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na vyživované dieťa od roku 2023Garancia

29.9.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na vyživované dieťa v zdaňovacom období roku 2022Garancia

29.7.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2022Archív

23.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Opravné daňové priznanieGarancia

18.11.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - Často kladené otázkyGarancia

11.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Sumarizácia vykonania ročného zúčtovania daneZáznamGarancia

13.3.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:39

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v dani z príjmov fyzickej osoby od 1.1.2021Archív

23.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouGarancia

9.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

16.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novely zákona o dani z príjmov od 15. 3. 2023, 18. 4. 2023 a 1. 5. 2023Garancia

25.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na dieťa v roku 2023Garancia

24.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novely zákona o dani z príjmov schválené v októbri 2021Archív

23.11.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanieGarancia

14.2.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úrokyArchív

31.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z príjmov zo závislej činnosti - daňová kontrolaGarancia

9.3.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2023Garancia

18.11.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022Garancia

21.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023ZáznamGarancia

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:46

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej častiArchív

15.8.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa v roku 2023Garancia

19.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 39 Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom daneGarancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ministerstvo financií SR spustilo Rodinnú kalkulačkuGarancia

9.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Minimálna výška dane z príjmov u FOGarancia

29.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na stravu od 1.8.2021 a od 1.1.2022Archív

27.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2021Archív

26.1.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi