dnes je 22.7.2024

Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov pre rok 2023Archív

22.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023Záznam

22.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:44

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanieGarancia

13.6.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022Archív

24.10.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanieGarancia

17.6.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

POMOC S HYPOTÉKAMIGarancia

5.1.2024, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023Garancia

26.1.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2022Archív

16.12.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Spôsob uplatnenia daňového bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanieGarancia

14.6.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prehľad zmien zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za rok 2022Archív

20.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Automatický výpočet daňového bonusu

26.1.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - Často kladené otázkyArchív

11.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Sumy potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2022Archív

23.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na vyživované dieťa od roku 2023Archív

29.9.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na vyživované dieťa v zdaňovacom období roku 2022Archív

29.7.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v dani z príjmov fyzickej osoby od 1.1.2021Archív

23.2.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v tlačivách k dani z príjmovGarancia

21.3.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dotáciách, ktorá upravuje aj zákon o dani z príjmov od 1.8.2021 a od 1.1.2022Archív

26.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vrátenie daňového preplatku dane z príjmov v roku 2022Archív

28.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - Často kladené otázkyGarancia

14.3.2024, Ing. Ivana Gkazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Často kladené otázky - Finančná správaArchív

1.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonusGarancia

23.5.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023Záznam

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouArchív

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyArchív

16.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Opravné daňové priznanie

18.11.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Sumarizácia vykonania ročného zúčtovania daneZáznam

13.3.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:12:39

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouArchív

9.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na dieťa si neoprávnene uplatnili tisíce daňovníkovGarancia

30.1.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa od 1.7.2021 a od 1.1.2022Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novely zákona o dani z príjmov od 15. 3. 2023, 18. 4. 2023 a 1. 5. 2023Archív

25.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na dieťa v roku 2023Archív

24.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie od 1. 1. 2024Garancia

29.1.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi