dnes je 31.5.2023

Zlúčenie materskej a dcérskej spoločnostiArchív

12.6.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Osobitosti rozdelenia a následného zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

21.4.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Osobitosti rozdelenia a následného zlúčenia v akciovej spoločnostiArchív

20.4.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozdelenie spoločností založením nových nástupníckych spoločností a rozdelenie zlúčenímArchív

16.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zníženie základu dane o zaplatené faktúry pri zlúčení spoločností v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový vplyv rozdelenia spoločnosti v roku 2023Garancia

29.3.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020Archív

28.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022Archív

26.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Právna úpravaArchív

15.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daňArchív

25.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena reálnej hodnoty majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2017Archív

8.11.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 25aArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ocenenie v reálnej hodnoteArchív

15.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úprava základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov PO v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Postup v prípade použitia pôvodných cienArchív

16.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 13cArchív

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozšírenie zdaniteľnosti príjmov vyplývajúcich z oceňovacích rozdielovArchív

15.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj majetkového podielu z hľadiska zákona o dani z príjmovGarancia

31.1.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdroja na území SRArchív

22.8.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020 a od 1.1.2021Záznam

19.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:50

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Duplicita pri daňovo uznateľných nákladochArchív

18.8.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cenné papiereArchív

18.5.2021, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdrojov na území SR od 1.1.2020Archív

28.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozdelenie zisku zaniknutej spoločnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011Garancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti - právna úpravaArchív

17.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dokumentácia k transferovému oceňovaniuArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010Garancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Praktické príklady k dani z motorových vozidielArchív

28.5.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosť transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobie roku 2019 a nasledujúcichArchív

12.2.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zahrnutie nákladov na recertifikáciu ISO do daňových výdavkov v roku 2018Archív

16.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Celkový obsahArchív

31.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Údaje, ktoré o daňovníkoch zverejňuje finančná správa na svojej webstránkeGarancia

17.4.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Legislatívna úprava zákona o dani z príjmov od 1. januára 2019Archív

28.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely uplatňovania 15 % sadzby dane v roku 2021Archív

28.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá platenia preddavkov na daň z príjmovGarancia

1.3.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie goodwillu z účtovného a daňového hľadiska v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi