dnes je 20.5.2024

Zlúčenie materskej a dcérskej spoločnostiArchív

12.6.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie majetku pri zlúčení spoločnostiGarancia

22.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Osobitosti rozdelenia a následného zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

21.4.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Osobitosti rozdelenia a následného zlúčenia v akciovej spoločnostiArchív

20.4.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17e Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenáchGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17c Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotáchGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Premeny obchodných spoločností a družstiev v zákone o dani z príjmovGarancia

15.12.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dani z príjmov od 1. marca 2024 a 1. apríla 2024Garancia

26.4.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 3. 2024Garancia

26.3.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zníženie základu dane o zaplatené faktúry pri zlúčení spoločností v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Výklad k zákonu č. 309/2023 Z. z. - Zákon o premenách obchodných spoločností a družstievGarancia

1.8.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2022Archív

26.5.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 42 Platenie preddavkov na daňGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový vplyv rozdelenia spoločnosti v roku 2023Archív

29.3.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v účtovníctve a daniach v roku 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstievZáznamGarancia

16.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:32

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020Archív

28.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Právna úpravaArchív

15.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena reálnej hodnoty majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2017Archív

8.11.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ocenenie v reálnej hodnoteArchív

15.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. 8. 2023ZáznamGarancia

25.10.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:52

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Archív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úprava základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov PO v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Určenie výšky preddavkov na daň z príjmov v roku 2024Garancia

8.5.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 25aGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

2.11.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Postup v prípade použitia pôvodných cienArchív

16.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozšírenie zdaniteľnosti príjmov vyplývajúcich z oceňovacích rozdielovArchív

15.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj majetkového podielu z hľadiska zákona o dani z príjmovArchív

31.1.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.3.2024 - v súvislosti so zákonom o premenách obchodných spoločností a družstievZáznamGarancia

26.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:31

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024PodcastGarancia

21.3.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:31:02

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020 a od 1.1.2021Záznam

19.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:50

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdroja na území SRArchív

22.8.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Duplicita pri daňovo uznateľných nákladochArchív

18.8.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie majetku firmy - účtovanie a zdaňovanieGarancia

6.10.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdrojov na území SR od 1.1.2020Archív

28.11.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cenné papiereArchív

18.5.2021, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti z jej majetkuGarancia

20.12.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi