dnes je 31.5.2023

Niektoré zamestnanecké benefity z hľadiska zákona o dani z príjmov v roku 2023Garancia

23.5.2023, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Fotovoltika z pohľadu dane z príjmov v roku 2023Garancia

19.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novely zákona o dani z príjmov od 15. 3. 2023, 18. 4. 2023 a 1. 5. 2023Garancia

25.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v transferovom oceňovaní v roku 2023Garancia

24.4.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2023Garancia

21.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Postupy pri úľave, alebo odpustení sankcie za nezaplatenú daňGarancia

6.4.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový vplyv rozdelenia spoločnosti v roku 2023Garancia

29.3.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj obchodného podieluGarancia

28.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Registrácia z úradnej mociGarancia

28.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Superodpočet výdavkov na výskum a vývojGarancia

27.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 51Garancia

27.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023Garancia

23.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá riešenia hroziaceho úpadku daňovníkaGarancia

22.3.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Obchodovanie na akciových trhochGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2023Garancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpis pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizáciiGarancia

21.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vybrané zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2023Garancia

20.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v pokute a úroku z omeškania od 1.1.2024Garancia

3.3.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpočet daňovej straty právnickej osoby v roku 2023 v daňovom priznaní za rok 2022Garancia

23.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022Garancia

22.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy fyzickej osoby z predaja cenných papierov v roku 2023Garancia

22.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022Garancia

21.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie daru zo sociálneho fonduGarancia

16.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oslobodenie niektorých plnený poskytnutých zamestnávateľom zamestnancoviGarancia

14.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Sponzorské u športovca za rok 2022Garancia

30.1.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z motorových vozidiel za rok 2022 a platenie preddavkov na daň v roku 2023Garancia

20.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2022 z daňového hľadiskaGarancia

20.1.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie tovaru, ktorý sa prepravuje z tuzemska do iného členského štátuArchív

13.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dodanie tovaru podliehajúceho DPH v rámci reťazových transakciíArchív

11.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vplyv obstarania hmotného majetku dotáciou na základ dane z príjmov firmyGarancia

10.1.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Preprava tovaru podliehajúceho DPH do iného členského štátu po jeho spracovaní v tuzemskuArchív

9.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uznanie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty a podanie súhrnného výkazuArchív

4.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena skutočností pre uplatnenie oslobodenia od DPH, počas prebiehajúceho obchoduArchív

2.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 49a Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosťGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 32 Daňové priznanie (k dani z príjmov FO)Garancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 20 Rezervy a opravné položkyGarancia

1.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusuGarancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52zl - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od daneGarancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 34 Platenie preddavkov na daň a § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnostiGarancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi