dnes je 23.9.2023

Zrážková daň z úrokov v roku 2018Archív

10.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup softvéru zo zahraničia z pohľadu zrážkovej dane v roku 2020Archív

27.11.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku do členského štátu EÚ v roku 2020Archív

28.1.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku do členského štátu EÚ v roku 2020Archív

24.2.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrážková daň pri obstaraní softvéru z Českej republiky v roku 2018Archív

10.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdanenie príjmov za použitie alebo právo na použitie počítačových programov (softvéru)Archív

19.4.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie úrokov z úverov z pohľadu medzinárodného zdaňovania v roku 2020Archív

20.2.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrážková daň pri úrokoch z úverov z pohľadu medzinárodného zdaňovania v roku 2020Archív

24.2.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozdelenie zisku v s. r. o. z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrážková daň pri predaji obchodného podielu do Českej republiky v roku 2019Archív

27.11.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie investícií a výnosov z nich v roku 2022Archív

28.4.2022, Ing. Pavel Škriniar, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podiely na zisku vyplácané fyzickej osobe v roku 2018Archív

20.3.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie nevyplatených dividend v akciovej spoločnosti v roku 2019Archív

29.10.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrážková daň pri úrokoch z úverov z pohľadu medzinárodného zdaňovania v roku 2020Archív

26.3.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyplácanie dividend spoločníkom v obchodných spoločnostiach v roku 2023Garancia

24.2.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Archív

30.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cezhraničná odmena za finančné poradenstvo z pohľadu zrážkovej dane v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cezhraničné dodanie služieb z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

23.4.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úhrada zrážkovej dane pri obstaraní služby z Českej republiky v roku 2018Archív

5.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup softvéru zo zahraničia z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

25.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov v roku 2024Garancia

27.6.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podiely na zisku vyplácané v roku 2017Archív

27.3.2017, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Archív

24.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozdelenie zisku zaniknutej spoločnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pokuta za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení zrážkovej dane v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

11.7.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie príjmov autora pre českú neziskovú spoločnosť v roku 2021Archív

27.9.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

AdSense a AdWords (Google Ads), online podnikanie z daňového pohľaduGarancia

24.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup počítačového programu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

28.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie dividend a zmluva o zamedzení dvojitého zdaneniaGarancia

30.3.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie odmeny konateľa a spoločníka s. r. o. v roku 2021Archív

31.8.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouGarancia

31.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrušenie zápočtu osobitnej "EÚ dane"Archív

15.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 51d Samostatný základ daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouGarancia

16.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie úroku z pôžičky podľa pravidiel transferového oceňovania v roku 2017Archív

3.11.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie úroku z pôžičky podľa pravidiel transferového oceňovania v roku 2017Archív

23.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouGarancia

9.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplateniaArchív

3.4.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy fyzických osôb, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v roku 2017Archív

10.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový režim príjmov slovenských umelcov zo zahraničiaGarancia

9.12.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena spôsobu zdanenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivostiArchív

30.8.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi