dnes je 23.6.2024

Opravná faktúra v kontrolnom výkaze odberateľaArchív

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisyArchív

20.3.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 53 Oprava odpočítanej daneArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Slovenský autoservis versus zahraniční klienti v aspekte DPH v roku 2023Archív

25.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oprava dokladu v daňovom priznaní v roku 2016Garancia

13.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Neskorá registrácia pre DPHGarancia

4.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny z pohľadu DPH v roku 2023Archív

29.5.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Často kladené otázky - Finančná SprávaGarancia

8.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oneskorená registrácia k DPH a mimoriadne daňové priznanieArchív

23.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dohoda o platbách nájomného a služieb spojených s nájmom z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Kontrolný výkaz a údaje o obratoch evidovaných pokladnicami e-kasa klientArchív

15.8.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena skutočností pre uplatnenie oslobodenia od DPH, počas prebiehajúceho obchoduArchív

2.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena skutočností pre uplatnenie oslobodenia od DPH, počas prebiehajúceho obchoduArchív

16.1.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 71 FaktúraArchív

1.1.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyúčtovacia faktúra k zaplatenému preddavku za tovar z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Údaje v kontrolnom výkaze zo zjednodušených faktúrArchív

16.1.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dobropis za odobratý tovar a kontrolný výkaz DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachArchív

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dobropis z pohľadu kontrolného výkazu DPH v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a službyArchív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 53 Oprava odpočítanej daneGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 25 zákona o DPH spolu s vyplnením daňovým priznaním v roku 2018Archív

2.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úprava základu dane z príjmov z titulu neuhradeného záväzku v roku 2017Archív

29.5.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 16 Miesto dodania služby podľa výnimiekArchív

18.2.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 25a Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo službyGarancia

30.10.2023, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Postup pri tvorbe opravnej položky k neuhradenej faktúre v roku 2018Archív

21.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 78a Kontrolný výkazGarancia

30.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k Metodickému pokynu ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnotyArchív

28.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Druhostupňové rozhodnutie Finančného riaditeľstva SRGarancia

18.4.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Archív

1.2.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náležitosti opravného dokladu v roku 2022Archív

25.2.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náležitosti opravného dokladu v roku 2023Archív

24.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náležitosti opravného dokladu v roku 2023Archív

8.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nedaňové rezervy v roku 2018Archív

31.5.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podanie opravného a dodatočného daňového priznania podľa Daňového poriadkuGarancia

15.9.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Na čo si dávať pozor pri uzatváraní roka 2017 z daňového hľadiskaArchív

24.1.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpis pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizáciiArchív

21.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Opravné položky podľa zákona o dani z príjmovGarancia

13.10.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nezaplatená pohľadávka z pohľadu DPH v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ručenie za daň v roku 2020Archív

26.5.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi