dnes je 29.11.2023

Daňové odpisy v roku 2017Archív

9.6.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmovArchív

21.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 24 (Daňové výdavky)Archív

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie hmotného majetku poskytnutého na prenájomArchív

22.11.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 29 Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

27.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie technického zhodnotenia majetku v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie majetku firmy - účtovanie a zdaňovanieGarancia

6.10.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenájom dlhodobého hmotného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Stavebné úpravy z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

10.7.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľností v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisy majetku v roku 2023Garancia

20.7.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2018Archív

27.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Niektoré špecifiká posudzovania používania motorového vozidla a daň z príjmovArchív

25.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Praktické príklady pre technické zhodnotenie majetku a opráv v roku 2023Garancia

18.8.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie a zdaňovanie technického zhodnotenia majetku firmyArchív

4.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2023Garancia

21.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Technické zhodnotenie budovy pri prenájme v roku 2019Archív

17.4.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Technické zhodnotenie alebo oprava?Archív

26.10.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH verzus obstarávacia cena majetkuArchív

17.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Technické zhodnotenie budovy pri prenájme v roku 2019Archív

26.9.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2019Archív

27.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Osobný automobil - princípy účtovania a zdanenia vo firmeArchív

25.8.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k nepeňažnému príjmu prenajímateľa podľa § 17 ods. 20 zákon o dani z príjmovArchív

25.1.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný prenájom z hľadiska účtovania a zdaňovaniaArchív

14.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k limitácii odpisov luxusných automobilov podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmovArchív

22.8.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2017Archív

12.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností u právnických osôb v roku 2023Garancia

23.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie majetku v zmysle zákona o dani z príjmov v roku 2020Archív

24.2.2020, Ing. Martin Makovínyi, V4 Tax, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 53 ods. 5 zákona o DPHArchív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019Archív

24.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oprava odpočítanej dane v roku 2022Archív

17.10.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2020Archív

25.3.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oprava odpočítanej dane v roku 2023Archív

31.10.2022, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Iné prevádzkové výdavky v súvislosti s motorovým vozidlomArchív

24.9.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2021Archív

26.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52za - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014Garancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52zd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015Garancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2022Archív

27.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019Archív

24.2.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi