dnes je 23.6.2024

Daňové odpisy v roku 2017Archív

9.6.2017, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmovArchív

21.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 24 (Daňové výdavky)Archív

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie hmotného majetku poskytnutého na prenájomArchív

22.11.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný leasing z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

27.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 29 Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Technické zhodnotenie majetku a odpisyGarancia

24.11.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisy prenajatej nehnuteľnostiGarancia

13.11.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie technického zhodnotenia majetku v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie majetku firmy - účtovanie a zdaňovanieGarancia

6.10.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie a zdaňovanie technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnostiGarancia

11.3.2024, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Stavebné úpravy z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

10.7.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenájom dlhodobého hmotného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisy majetku v roku 2023Garancia

20.7.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2018Archív

27.6.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Operatívny a finančný prenájom - niektoré daňové aspektyGarancia

27.11.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľností v roku 2021Archív

29.7.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 26 Postup pri odpisovaní hmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2023Archív

21.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie a zdaňovanie technického zhodnotenia majetku firmyArchív

4.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Praktické príklady pre technické zhodnotenie majetku a opráv v roku 2023Garancia

18.8.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Niektoré špecifiká posudzovania používania motorového vozidla a daň z príjmovArchív

25.8.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2019Archív

27.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH verzus obstarávacia cena majetkuArchív

17.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Technické zhodnotenie budovy pri prenájme v roku 2019Archív

17.4.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Osobný automobil - princípy účtovania a zdanenia vo firmeArchív

25.8.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Technické zhodnotenie budovy pri prenájme v roku 2019Archív

26.9.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k nepeňažnému príjmu prenajímateľa podľa § 17 ods. 20 zákon o dani z príjmovArchív

25.1.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný prenájom z hľadiska účtovania a zdaňovaniaArchív

14.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností u právnických osôb v roku 2023Archív

23.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2017Archív

12.12.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenájom nehnuteľnosti - 2. časťGarancia

22.1.2024, Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k limitácii odpisov luxusných automobilov podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmovArchív

22.8.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z príjmu právnických osôb pri predaji nehnuteľností v roku 2024Garancia

13.12.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetkuGarancia

5.3.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyArchív

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie majetku v zmysle zákona o dani z príjmov v roku 2020Archív

24.2.2020, Ing. Martin Makovínyi, V4 Tax, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019Archív

24.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 53 ods. 5 zákona o DPHArchív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie majetku do odpisových skupín v roku 2020Archív

25.3.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Manká a škody z pohľadu DPHArchív

14.12.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oprava odpočítanej dane v roku 2022Archív

17.10.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi