dnes je 23.9.2023

Najnovšie

Oslobodenie v prípade predaja obchodného podielu zahraničnej právnickej osobyGarancia

22.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. V súlade s ustanovením § 13c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) je možné uplatniť daňové zvýhodnenie vo forme oslobodenia príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov u vybranej skupiny daňovníkov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie oslobodenia v prípade predaja obchodného podielu vo vlastníctve právnickej osobyGarancia

21.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. V súlade s ustanovením § 13c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) je možné uplatniť daňové zvýhodnenie vo forme oslobodenia príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov u vybranej skupiny daňovníkov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Kontrolóri finančnej správy odhalili podnikateľa, ktorý si fiktívnymi nákladmi účelovo upravoval výsledok hospodáreniaGarancia

21.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... Kontrolóri finančnej správy odhalili podvodné praktiky podnikateľa, ktorý v snahe optimalizovať výsledok hospodárenia deklaroval fiktívny nákup pohonných látok. Na neďalekej čerpacej stanici  tankoval až 30-krát denne, priemerne 600 až 900-krát mesačne bez vedenia evidencie jázd a evidencie normohodín ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vrátenie DPH za rok 2022 už len do 30.9.2023Garancia

19.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Sandtner, PhD. Vrátenie DPH upravuje nasledovná legislatíva: smernica Rady 2006/112/ES z 28. 11. 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorá obsahuje všeobecné pravidlá pre vrátenie DPH (refundáciu) zdaniteľným osobám z iných krajín ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.Garancia

18.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.” Smernica Rady 2006/112/ES z 28. ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Podanie opravného a dodatočného daňového priznania podľa Daňového poriadkuGarancia

15.9.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Daň možno podľa § 68 ods. 4 Daňového poriadku vyrubiť nasledovnými úkonmi: podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania, zaplatením dane, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie, zaplatením dane na účel zániku trestnosti daňového trestného činu ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Často kladené otázky - Finančná správaGarancia

14.9.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka č. 1: Zahraničná právnická osoba bude na území SR predávať svoje výrobky. Potrebuje na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti na území SR používať pokladnicu e-kasa klient? Odpoveď: Áno, povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú u fyzickej osobyGarancia

14.9.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Aké príjmy sa nezdaňujú u fyzickej osoby? Ako je to s príjmami pri dedení, či darovaní? Všetko na túto tému nájdete v článku. Príjmy, ktoré sa nezdaňujú u fyzickej osoby, ak bol príjem nadobudnutý dedením Za príjem získaný dedením sa považuje: nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

OpenData portál finančnej správy už spĺňa európske štandardy

14.9.2023, Zdroj: Finančná správa SR

... OpenData portál finančnej správy (FS) už spĺňa kritériá na poskytovanie otvorených údajov v európskej kvalite. Finančná správa totiž implementovala štandard DCAT (Data Catalog Vocabulary) vo verzii DCAT-AP-SK 2.0 do katalógu datasetov. OpenData portál finančnej správy (FS) už spĺňa kritériá na poskytovanie ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňová kontrola na daň z príjmov zameraná aj na účtovníctvoGarancia

13.9.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Ako prebieha daňová kontrola? Ako má účtovná jednotka postupovať? Všetko na túto tému nájdete v článku. Daňová kontrola na daň z príjmov Správca dane, ktorým je príslušný daňový úrad, má oprávnenie vykonať daňovú kontrolu. Toto oprávnenie má na základe zákona č. 563/2009 Z. z. ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
Najčítanejšie

Nákup klimatizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

27.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Ziškayová Do priestoru, ktorý vlastní naša spoločnosť sme kúpili v roku obstarania priestoru aj klimatizáciu, ktorej obstarávacia cena je 900 €, čiže nižšia ako 1 700 €. Je potrebné klimatizáciu účtovať ako technické zhodnotenie a teda odpisovať, alebo je možné ju zahrnúť hneď do nákladov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prepojenie majetkové (nepriamy odvodený podiel)Archív

22.3.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zabojová Zadanie: Spoločnosť A má 65% priamy podiel na spoločnosti B a spoločnosť B má 30 % priamy podiel na spoločnosti C. Súčasne spoločnosť A má 70% priamy podiel na spoločnosti D a spoločnosť D má 20 % podiel na spoločnosti C. Otázka: Je spoločnosť A a C majetkovo prepojená? Riešenie: ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zaradenie oplotenia a vstupnej brány do správnej odpisovej skupiny v roku 2019Archív

26.2.2019, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s. Chceli by sme sa opýtať na zaradenie do ktorej odpisovej skupiny patrí oplotenie záhradníctva (v sume cca 5 000 €) vrátane vstupnej brány (cca 2 000 €)? V zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Transferové oceňovanie - poskytnutie pôžičky medzi spriaznenými osobamiArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zábojová Prijímanie a poskytovanie pôžičiek medzi závislými osobami a s tým súvisiaca dohodnutá výška úroku podlieha transferovému oceňovaniu. Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): blízka osoba, ekonomicky ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy fyzickej osoby z kapitálového majetkuArchív

13.4.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zabojová Zadanie: Pani Laura Mantlíková predala v roku 2018 podielové listy podielového fondu EURONAL. Pričom sa rozhodla, že využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 10 ZDP ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP . Z toho dôvodu bude podávať daňové priznanie za rok ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

26.9.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Daňová kontrola - čo je dobré vedieť a ako sa ňu pripraviť v roku 2023

Daňová kontrola predstavuje ucelený správny proces, o ktorom je z hľadiska správy daní potrebné vedieť. Dôležité je uvedomiť si, že v súlade...

Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023

Elektromobilita z daňového hľadiska sa stala vďaka obstarávaniu elektromobilov na podnikateľskú činnosť veľmi aktuálnou. V súvislosti s nabí...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zdaňovanie dividend v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 25.9.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Opravné položky a rezervy z daňového pohľadu v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 10.10.2023

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2023
1 EUR1,06 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,59 PLN (-0,03)
1 EUR24,36 CZK (-0,07)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV