dnes je 20.4.2024

Najnovšie

Príjmy z príležitostných činností v roku 2024 - 1. časťGarancia

19.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Aké sú príjmy z príležitostných činností? Ako je potrebné k ním pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Príjmy z príležitostných činností v roku 2024 Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Druhostupňové rozhodnutie Finančného riaditeľstva SRGarancia

18.4.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Rozhodnutie v daňových veciach je vo všeobecnosti dokumentom, ktorým možno ukladať povinnosti alebo priznávať práva. Medzi typické povinnosti daňového subjektu, ktoré možno uložiť rozhodnutím, patrí povinnosť uhradiť dorubenú daň. Druhostupňové rozhodnutie je dokumentom, ktorým ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy samostatne hospodáriaceho roľníkaGarancia

18.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Aké sú príjmy u samostatne hospodáriaceho roľníka? Ako je potrebné k ním pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Príjmy samostatne hospodáriaceho roľníka Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pripravuje sa novela zákona o dani z pridanej hodnoty - v PK do 15.5.2024Garancia

18.4.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

... Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

V rámci registrácie z úradnej moci FS eviduje už 102 914 subjektovGarancia

18.4.2024, Zdroj: Finančná správa SR

... Finančná správa (FS) tento mesiac uľahčí registráciu ďalším daňovým subjektom.  Registráciu z úradnej moci, jednoducho povedané automaticky, vykonáva FS  od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ako dočasne elektronicky podpisovať so „starým" eID?Garancia

17.4.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vydalo vyhlášku č.  511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej je možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom vydaným do 20. júna 2021 , platne autorizovať (elektronicky ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisovGarancia

17.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Aké sú príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov? Ako je potrebné k nim pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ministerstvo financií plánuje meniť zákon o dani z pridanej hodnotyGarancia

17.4.2024, Zdroj: SITA

... Ministerstvo financií SR plánuje zmeniť zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH). Ministerstvo chce novelou minimalizovať daňové úniky a medzery pri odpočítaní dani. Novelou zákona plánuje zaviesť špecifické opatrenia na odpočítanie dane, ako aj jeho opráv a úprav. Rezort financií chce novelu zákona o dani ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy, ktoré sa nezdaňujúGarancia

16.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Chochulová Aké je príjmy sa nezdaňujú u zamestnancov? Ako je potrebné k ním pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku. Príjmy oprávnenej osoby podľa reštitučných zákonov Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prvostupňové rozhodnutie správcu daneGarancia

16.4.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ing. Peter Schmidt Rozhodnutie v daňových veciach je vo všeobecnosti dokumentom, ktorým možno ukladať povinnosti alebo priznávať práva. Medzi typické povinnosti daňového subjektu, ktoré možno uložiť rozhodnutím, patrí povinnosť uhradiť dorubenú daň. Prvostupňové rozhodnutie správcu dane je teda ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
Najčítanejšie

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

30.10.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 34 Platenie preddavkov na daň a § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnostiGarancia

1.1.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál § 34 Platenie preddavkov na daň (1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prepojenie majetkové (nepriamy odvodený podiel)Archív

22.3.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alena Zabojová Zadanie: Spoločnosť A má 65% priamy podiel na spoločnosti B a spoločnosť B má 30 % priamy podiel na spoločnosti C. Súčasne spoločnosť A má 70% priamy podiel na spoločnosti D a spoločnosť D má 20 % podiel na spoločnosti C. Otázka: Je spoločnosť A a C majetkovo prepojená? Riešenie: ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 222/2004 Z.z.Garancia

22.4.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

... . 1) Napríklad zákon č.  36/1967 Zb.  o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č.  238/2000 Z. z. , zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

13.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Faktúra - daňový a účtovný doklad

20.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Milan Kúdela

Získajte cenné informácie o náležitostiach faktúr, opravách a dopĺňaní daňových dokladov, storne, či úprave daňových dokladov. Na faktúru sa pozrieme i z pohľadu INCOTERMS. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

22.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024

Od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024 dochádza k novelizácii zákona o dani z príjmov. Ide o novelizáciu zákona o dani z príjmov, a to zákonom č. 309...

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 30.4.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.4.2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 7.5.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 19.4.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,33 PLN (+0,01)
1 EUR25,27 CZK (+0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV