dnes je 23.6.2024

Účtovanie nedaňových výdavkovArchív

15.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové výdavky s podmienkou zaplatenia - na čo si dať pozor pred koncom roka pri ich uplatnení za daňový výdavokZáznam

20.12.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:15

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmarená investícia ako daňový výdavokArchív

7.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 24 (Daňové výdavky)Archív

31.10.2022, Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyArchív

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023Garancia

28.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1.3.2021Archív

12.5.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zostatková cena majetku ako daňový výdavok v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmluvná pokuta ako daňový výdavok podnikateľa v roku 2022Archív

25.8.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové výdavky na testovanie na ochorenie COVID-19Archív

27.4.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie výdavkov na zariadenie prenajímanej nehnuteľnosti do daňových výdavkovGarancia

21.11.2023, Ing. Monika Minárik, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa od 1.3.2021Archív

26.5.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie zostatkovej ceny majetku firmy ako daňového výdavkuGarancia

6.11.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutý finančný dar z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022Archív

23.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Postupy pri uplatňovaní odpisu ako daňového výdavku v roku 2022Archív

27.7.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zostatková cena majetku ako daňový výdavok v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové výdavky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (stála prevádzkareň) IArchív

8.4.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Stravné považované za akceptovateľný daňový výdavok podnikateľa v roku 2022Archív

28.6.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cestovné náhrady zamestnanca z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022Archív

30.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k uplatneniu DPH z nákupu v Belgicku z pohľadu uznania daňového výdavkuArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena v uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku poskytnutom formou výpožičky od 1.1.2020Archív

28.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zvýšenie sumy stravného pri pracovnej ceste a vplyv na daňové výdavky od 1.7.2019Archív

11.7.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové výdavky automechanikov na základe zmluvy o združení v roku 2021Archív

26.5.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Služby spojené s nájmom z hľadiska daňových výdavkov v roku 2017Archív

20.3.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové výdavky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (stála prevádzkareň) IIArchív

8.4.2021, Ing. Alena Zabojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Reklamné predmety pre zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov v roku 2022Archív

29.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zahrnutie nákladov na recertifikáciu ISO do daňových výdavkov v roku 2018Archív

16.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Obstaranie zimných pneumatík na nové motorové vozidlo a uplatňovanie daňových výdavkovArchív

8.12.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náhrada škody a nemajetkovej ujmy z pohľadu daňových výdavkov v roku 2024Garancia

29.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup a výsadba stromov za účelom spevnenia pozemku z pohľadu daňových výdavkovGarancia

18.12.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Lekárske preventívne prehliadky pre zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov v roku 2024Garancia

22.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady na letenky z pohľadu daňových výdavkov pri zrušení letu v roku 2023Garancia

23.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie daňových výdavkov FO vynaložených pred začatím podnikania v roku 2018Archív

9.7.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatňovanie daňových výdavkov pri príspevku na športovú činnosť dieťaťa v roku 2020Archív

24.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady na zmenu výrobných foriem z pohľadu daňových výdavkov v roku 2021Archív

25.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmena v uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku poskytnutom formou výpožičky od 1.1.2020Archív

26.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zahrnutie respirátorov a testovania na COVID-19 do daňových výdavkov v roku 2021Archív

23.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup zariadenia na podporu mikrocirkulácie krvi a regeneráciu z pohľadu daňových výdavkovArchív

24.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poplatok za predčasné splatenie úveru ako daňový výdavok po zaplatení v roku 2023Garancia

31.8.2023, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenájom bytu pre konateľa spoločnosti z pohľadu daňových výdavkov v roku 2021Archív

26.7.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 21 Nedaňové výdavky a § 21a Pravidlá nízkej kapitalizácieArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie darčekových poukážok na nákup tovaru z pohľadu daňových výdavkov v roku 2020Archív

27.1.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie darčekových poukážok na nákup tovaru z pohľadu daňových výdavkov v roku 2019Archív

26.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Porady riaditeľov mimo sídla spoločnosti z pohľadu daňových výdavkov v roku 2019Archív

25.11.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi