dnes je 23.6.2024

Predaj podniku a základ daneArchív

12.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj podniku - Právna úpravaArchív

23.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj podniku z daňového pohľadu v roku 2023Garancia

27.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj podniku a základ dane z pohľadu DPH v roku 2023Archív

21.4.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Charakteristika zmluvy o predaji podnikuArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prevod veci zahrnutých do predaja podnikuArchív

23.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá kúpy a predaja podniku, alebo jeho častiArchív

14.7.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie predaja a kúpy podnikuArchív

19.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úprava základu dane u predávajúcehoArchív

15.3.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Znenie ZDP § 17a Ocenenie v reálnych hodnotách pri predaji a kúpe podniku alebo jeho časti, nepeňažnom vklade a premeneGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie u predávajúceho (§ 27 ods. 1 PUP)Archív

20.6.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 10 Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a službyArchív

1.1.2019, Ing. Alžbeta Hermanová , Ing. Ján Mintál Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Platiteľ dane nadobudnutím podniku, alebo jeho časti v roku 2019Archív

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Kúpna zmluvaArchív

23.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úprava základu dane u kupujúcehoArchív

16.3.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vstup do likvidácie a ukončenie činnosti u predávajúcehoArchív

24.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie u kupujúceho (§ 27 ods. 2) PUPArchív

23.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Záväzky z kúpy podniku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021Archív

27.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpisovanie goodwillu z účtovného a daňového hľadiska v roku 2018Archív

11.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ocenenie v reálnej hodnoteArchív

15.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňový vplyv rozdelenia spoločnosti v roku 2023Archív

29.3.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17c Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie rozštiepenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotáchGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňová exekúcia a jej formyArchív

16.5.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pomerné odpočítanie dane (DPH)Archív

25.8.2023, Ing.  Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uvádzanie závislých transakcií v tabuľke I daňového priznania k dani z príjmov právnických osôbArchív

25.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v roku 2020Archív

16.6.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Neuhradené záväzky z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Archív

25.11.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v roku 2019Archív

6.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prevod práv a záväzkovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Neuhradené záväzky z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

12.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vklady do spoločnosti z pohľadu zákona o dani z príjmovArchív

9.6.2020, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a službyArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17b Nepeňažný vklad v reálnych hodnotáchGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 54bGarancia

30.10.2023, Ing. Alžbeta Hermanová, Mgr. Adam Korkos, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pomerné odpočítanie dane v roku 2022Archív

4.10.2022, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nepeňažný vklad z pohľadu daňových súvislostíArchív

30.7.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH - princípy jej vysporiadaniaArchív

31.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpočet výdavkov na investície od 1. 1. 2022Archív

30.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Základ dane pri dodaní tovaru a služby za protihodnotu od 1. októbra 2019Archív

30.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Základ dane pri dodaní tovaru a služby v roku 2019Archív

18.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úprava základu dane o neuhradené záväzky v daňovom priznaní k dani z príjmov PO v roku 2019Archív

26.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 6 ZDP Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonuArchív

1.1.2024, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi