dnes je 20.4.2024

Majetok a záväzky oceňované k súvahovému dňu reálnou hodnotouArchív

25.2.2019, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmovArchív

3.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zahrnutie príjmu z dividend do zdaniteľných príjmov v roku 2021Archív

26.1.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyplácanie dividend spoločníkom v obchodných spoločnostiach v roku 2020Archív

10.3.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 14 Základ daneArchív

9.4.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyplácanie dividend spoločníkom v obchodných spoločnostiach v roku 2020Archív

24.4.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy, ktoré sa nezdaňujúGarancia

16.4.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2020 a od roka 2021Archív

26.1.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyplácanie dividend spoločníkom v obchodných spoločnostiach v roku 2023Archív

24.2.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančný majetok firmy - účtovanie a zdaňovanieGarancia

1.12.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Položky znižujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2017Archív

22.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie hnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie nehnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Archív

15.12.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Reštrukturalizácia dlžníkaArchív

25.9.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie nehnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

28.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Položky znižujúce výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov za rok 2019Archív

27.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 51d Samostatný základ daneArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 595/2003 Z.z.Archív

15.2.2022, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi