dnes je 20.4.2024

Zavedenie pravidla o obmedzení čistých úrokových nákladov s účinnosťou od 1. 1. 2024Archív

28.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Návrh novely zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024Archív

29.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2023Archív

22.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022Archív

27.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k pravidlám nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmovArchív

25.6.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 21 Nedaňové výdavky a § 21a Pravidlá nízkej kapitalizácieArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022Archív

22.2.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019Archív

24.2.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Možnosť odkladu splácania dane a povolenie jej postupného splácaniaArchív

17.1.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňovo uznané rezervy v roku 2018Archív

23.2.2018, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 20 Rezervy a opravné položkyArchív

1.1.2023, Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu daneGarancia

2.4.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi