dnes je 23.6.2024

Komentár k ZDPH § 1 Predmet úpravyArchív

17.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v spotrebných daniach v roku 2023 a 2024ZáznamGarancia

28.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:00

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pozícia DPH vo finančných tokoch firmyArchív

19.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH - právna úpravaArchív

13.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z pridanej hodnoty (DPH)Garancia

2.2.2024, Zdroj: slovensko.sk

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Inštitút druhej šance pri ukladaní pokút od roku 2024Garancia

29.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predĺženie účinnosti na uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory do 30. júna 2021Archív

7.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Spätný leasing po novom od 1. 1. 2024Garancia

29.2.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v daňovom poriadku, o ktorých je dobré vedieť - odpovedá odborník na oblasť správy daní JUDr. Toško BeranPodcastGarancia

11.10.2023, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:26:35

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiouArchív

26.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

12.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb počas mimoriadnej situácieArchív

27.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cezhraničná preprava tovaru z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Základ dane pri tuzemských závislých osobáchGarancia

15.2.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Fakturácia medzi dvoma závislými osobami - tuzemskými aj zahraničnými z pohľadu transferového oceňovaniaArchív

24.3.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie odpísaného majetku v roku 2023Garancia

30.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 51d Samostatný základ daneArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17h Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnostiArchív

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zavedenie CFC pravidiel u fyzických osôb od 1.1.2022Archív

30.3.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjem získaný dedením z daňového pohľaduGarancia

25.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od daneArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vzor skrátenej transferovej dokumentácieArchív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby s účinnosťou od 1. 8. 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchodeArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Kontrolované zahraničné spoločnosti od 1. januára 2019Archív

10.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Významné ustanovenia novely zákona o dani z príjmov v rokoch 2023 a 2024 (novela č. 496/2022)Archív

23.5.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Interný proces overovania spoľahlivosti dodávateľov pre účely DPHGarancia

14.5.2024, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 2 Základné pojmyArchív

1.1.2024, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie daru zo sociálneho fonduArchív

16.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosťArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registriArchív

12.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Znenie ZDP § 17i Hybridné nesúladyArchív

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)Archív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a službyArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi