dnes je 29.11.2023

Komentár k ZDPH § 1 Predmet úpravyArchív

17.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v spotrebných daniach v roku 2023 a 2024ZáznamGarancia

28.11.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:00

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH - právna úpravaArchív

13.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pozícia DPH vo finančných tokoch firmyArchív

19.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Inštitút druhej šance pri ukladaní pokút od roku 2024Garancia

29.9.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predĺženie účinnosti na uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory do 30. júna 2021Archív

7.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá určovania miestnej príslušnosti správcu dane v roku 2019Archív

25.3.2019, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v daňovom poriadku, o ktorých je dobré vedieť - odpovedá odborník na oblasť správy daní JUDr. Toško BeranPodcastGarancia

11.10.2023, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:26:35

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k novele daňového poriadku s účinnosťou od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019Archív

20.12.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

12.10.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela daňového poriadku od 1.9.2018 a od 1.1.2019Archív

28.9.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiouArchív

26.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb počas mimoriadnej situácieArchív

27.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 51d Samostatný základ daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vzor skrátenej transferovej dokumentácieArchív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Fakturácia medzi dvoma závislými osobami - tuzemskými aj zahraničnými z pohľadu transferového oceňovaniaArchív

24.3.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cezhraničná preprava tovaru z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj nehnuteľnosti a povinnosť podania daňového priznania fyzickej osoby v roku 2022Archív

26.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosťArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od daneGarancia

11.1.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vypracovaná dokumentácia o metóde transferového oceňovania - fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registriArchív

12.7.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Doručovanie zástupcovi adresátaGarancia

22.2.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Znenie ZDP § 17i Hybridné nesúladyArchív

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)Archív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dlhodobé pôžičky z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

13.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj tovaru na diaľku a elektronické služby od 1.7.2021Archív

25.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj nehnuteľnosti a povinnosť podania daňového priznania fyzickej osoby v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 43aArchív

25.11.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby s účinnosťou od 1. 8. 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie odpísaného majetku v roku 2023Garancia

30.8.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hierArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebGarancia

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup softvéru zo zahraničia z pohľadu zrážkovej dane v roku 2020Archív

27.11.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zavedenie CFC pravidiel u fyzických osôb od 1.1.2022Archív

30.3.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Trhová hodnota ako základ dane pri dodaní tovaru a služby v roku 2019Archív

18.3.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ako darovať 2 % z daníGarancia

12.4.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi