dnes je 31.5.2023

Komentár k ZDPH § 1 Predmet úpravyArchív

17.12.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH - právna úpravaArchív

13.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pozícia DPH vo finančných tokoch firmyArchív

19.5.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predĺženie účinnosti na uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory do 30. júna 2021Archív

7.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pravidlá určovania miestnej príslušnosti správcu dane v roku 2019Archív

25.3.2019, Ing. Peter Jurčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela daňového poriadku od 1.9.2018 a od 1.1.2019Archív

28.9.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k novele daňového poriadku s účinnosťou od 1. 10. 2018 a od 1. 1. 2019Archív

20.12.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiouArchív

26.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb počas mimoriadnej situácieArchív

27.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Fakturácia medzi dvoma závislými osobami - tuzemskými aj zahraničnými z pohľadu transferového oceňovaniaArchív

24.3.2017, Ing. Kristína Hudoková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 51d Samostatný základ daneGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vzor skrátenej transferovej dokumentácieArchív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Cezhraničná preprava tovaru z pohľadu DPH v roku 2022Archív

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosťArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dedenie nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

25.10.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

13.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdravotná starostlivosť a služby sociálnej pomoci oslobodené od dane v roku 2020Archív

23.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dedenie nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Archív

26.10.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zavedenie CFC pravidiel u fyzických osôb od 1.1.2022Archív

30.3.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hierArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj nehnuteľnosti a povinnosť podania daňového priznania fyzickej osoby v roku 2022Archív

26.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od daneGarancia

11.1.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 30 Služby sociálnej pomociArchív

2.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Znenie ZDP § 17i Hybridné nesúladyArchív

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchodeArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 30 Služby sociálnej pomoci - oslobodenie od daneArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj tovaru na diaľku a elektronické služby od 1. júla 2021Archív

25.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a službyArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 17h Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnostiGarancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nemožnosť vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2023Garancia

15.3.2023, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Skrátená transferová dokumentácia (vo forme internej smernice)Archív

31.8.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Priamy predaj hnuteľných vecí, likvidácia hnuteľnej veciArchív

24.6.2022, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie daru zo sociálneho fonduGarancia

16.2.2023, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dočasné znovuzavedenie zdaňovania výnosov z tzv. podnikových dlhopisov u nerezidentovGarancia

26.4.2023, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 43aArchív

25.11.2022, Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Významné ustanovenia novely zákona o dani z príjmov v rokoch 2023 a 2024 (novela č. 496/2022)Garancia

23.5.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj nehnuteľnosti a povinnosť podania daňového priznania fyzickej osoby v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosti oprávneného spotrebiteľa elektriny podľa zákona o spotrebnej dani v roku 2020Archív

10.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi