dnes je 31.5.2023

Samozdanenie pri tuzemskom plneníArchív

8.3.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniachGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uvádzanie nadobudnutia služby z iného členského štátu v kontrolnom výkaze v roku 2022Archív

19.7.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad nadobudnutia tovaru podľa § 11 a § 11a zákona o DPHArchív

2.12.2022, Ing. Ivana Glazelová, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj tovaru na faktúru z pohľadu kontrolného výkazu DPH a daňového priznania v roku 2018Archív

21.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poskytnutie zálohy, prijatie zálohyArchív

12.2.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemské samozdanenie stavebných prác pri viacerých plneniach v roku 2023Garancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenájom zariadenia od platcu DPH českému podnikateľovi v roku 2017Garancia

12.4.2017, Ing. Beáta Járošová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH v rámci EÚ - poskytnutie, prijatie služby - miesto dodaniaArchív

12.3.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenesenie daňovej povinnosti pri poskytovaní služieb internetu a televízie v roku 2017Archív

21.4.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPHArchív

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 7 Registrácia nadobúdateľa tovaruArchív

1.1.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri storne faktúry v roku 2018Archív

31.10.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenos daňovej povinnosti pri zálohe za elektronické služby v roku 2017Garancia

7.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenesenie daňovej povinnosti za poskytnuté služby v roku 2017Archív

24.11.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní mobilovGarancia

22.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Poplatok za členstvo v zahraničnej organizácii z pohľadu DPH v roku 2022Archív

30.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosti z pohľadu DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia v roku 2017Archív

23.10.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHArchív

2.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyplnenie daňového priznania k DPH pri trojstrannom obchode v roku 2018Archív

4.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklady ku komentáru § 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátuArchív

2.12.2022, Ing. Juraj Válek, PhD., Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prevzatie tovaru z pohľadu registrácie zahraničnej osoby pre DPH v roku 2017Archív

24.7.2017,  Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácachGarancia

11.12.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dodatočné daňové priznanie k DPH pri oneskorenej úhrade za dodanie tovaru v roku 2018Archív

4.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

30.8.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 51 Uplatnenie práva na odpočítanie daneArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenos daňovej povinnosti v roku 2017Archív

21.8.2017,  Ing. Ivana Glazelová , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH v rámci EÚ - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuArchív

14.2.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 24 Základ dane pri dovoze tovaruArchív

2.12.2022, Ing. Alžbeta Hermanová , Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k Metodickému pokynu ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnotyArchív

28.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH v rámci EÚ - prepravné služby - prijatie alebo poskytovanieArchív

14.3.2018, Ing. Antónia Parajková, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlateArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

1.1.2023, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Mgr. Adam Korkos, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

DPH verzus obstarávacia cena majetkuArchív

17.9.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 15 Miesto dodania službyArchív

2.1.2020, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomArchív

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi