dnes je 23.9.2023

Prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkomArchív

13.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie licenčných poplatkov k softvéru v roku 2018Archív

22.8.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 13aArchív

1.10.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup softvéru zo zahraničia z pohľadu zrážkovej dane v roku 2020Archív

27.11.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zrážková daň pri obstaraní softvéru z Českej republiky v roku 2018Archív

10.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie licenčných poplatkov v roku 2018Archív

9.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup počítačového programu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

28.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie príjmov z licencií nerezidenta z pohľadu zákona o dani z príjmov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DiplFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie licenčných poplatkov v roku 2023Garancia

15.12.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdanenie príjmov za použitie alebo právo na použitie počítačových programov (softvéru)Archív

19.4.2017, Ing Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Licenčné poplatky z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2019Archív

30.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Elektronizácia a schvaľovanie dokumentov - ako to vo firme zrealizovaťZvukGarancia

29.6.2023, Peter Šághy, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:27:38

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ako sú vymedzené elektronické služby od 1. júla 2021Archív

18.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákup softvéru zo zahraničia z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

25.4.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpovede k otázkam zverejnených Finančnou správouGarancia

16.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Ako sú vymedzené elektronické službyArchív

16.4.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Superodpočet na investícieArchív

23.11.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úhrada zrážkovej dane pri obstaraní služby z Českej republiky v roku 2018Archív

5.2.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nehmotný majetok - právna úpravaArchív

29.7.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Umožnenie výkonu daňovej kontrolyArchív

24.6.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Úverové analýzyArchív

23.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Tlačivo daňového priznania dane z príjmov právnických a fyzických osôb a transferové oceňovanieArchív

17.1.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zvýšenie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov na výskum a vývoj od základu dane za rok 2018Archív

30.10.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpočet výdavkov na investície od 1. 1. 2022Archív

30.6.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Možnosť uplatnenia nákladov na výskum a vývoj po aktivácii nákladov na vývoj v roku 2023Garancia

27.7.2023, Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DiplFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prehľad práv a povinností daňového subjektu počas daňovej kontrolyArchív

22.6.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Praktické príklady k odloženej dani z príjmov v roku 2020Archív

28.7.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady pod podmienkou zaplateniaGarancia

4.7.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie za rok 2020 - príkladArchív

5.2.2021, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad zmarených investícií podľa § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmovArchív

29.5.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príjmy nerezidentov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2018Archív

15.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Licenčné kľúče k počítačovým hrám z pohľadu dane z príjmov v roku 2017Archív

3.5.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenos daňovej povinnosti pri zálohe za elektronické služby v roku 2017Garancia

17.3.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Nákupné aktivity a uplatnenie zjednodušeného prístupuArchív

21.9.2020, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňová kontrola v praxi - Vaše práva a povinnosti počas daňovej kontrolyZáznam

15.7.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 30c Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývojArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správouGarancia

22.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady na ochrannú známku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

7.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Rozpis DPH na faktúre v roku 2023Archív

27.4.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prenos daňovej povinnosti pri zálohe za elektronické služby v roku 2017Garancia

7.4.2017, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Overenie vecnej a formálnej správnosti účtovníctvaGarancia

10.10.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 52zn - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018Garancia

1.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Náklady na výskum a vývoj - účtovanie a zdanenieArchív

15.11.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi