dnes je 22.7.2024

Vyradenie predajomArchív

21.1.2019, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie v dôsledku likvidácieArchív

20.1.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie zásob tovaruArchív

15.8.2019, Finančná správa Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie zásob tovaruGarancia

23.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie v dôsledku škodyArchív

20.1.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie darovaním a bezodplatným odovzdanímArchív

20.1.2020, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie majetku v dôsledku škodyGarancia

11.12.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie neplatných dokumentov zo zásob v roku 2018Archív

10.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie pohľadávky z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Archív

16.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie auta z majetku firmy v roku 2023 - 3. časťGarancia

16.8.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie auta z majetku firmy v roku 2023 - 1 časťGarancia

15.8.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie auta z majetku firmy v roku 2023 - 2. časťGarancia

16.8.2023, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie zásob po expirácii z pohľadu daňovo uznaných výdavkov v roku 2018Archív

25.7.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie nepredaných zásob z pohľadu daňovo uznaných výdavkov v roku 2021Archív

26.8.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Preradenie automobilu do osobného užívania z pohľadu DPH v roku 2022Archív

25.2.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie nehnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Archív

15.12.2021, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie nehnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

28.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2023Archív

21.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Vyradenie zásob pri zrušení prevádzky z účtovného a daňového hľadiska v roku 2019Archív

10.12.2018, Ing. Ivana Jackaninová, daňový poradca Audit Tax Consulting, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2022Archív

28.6.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2021Archív

26.7.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daňové odpisy pri predaji majetku v roku 2020Archív

28.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zostatková cena majetku ako daňový výdavok v roku 2018Archív

2.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zostatková cena majetku ako daňový výdavok v roku 2020Archív

29.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Darovanie hnuteľného majetku z pohľadu dane z príjmov v roku 2018Archív

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Automobil ako obchodný majetok podnikateľaArchív

22.12.2022, Ing. Marta Boráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Uplatnenie zostatkovej ceny majetku firmy ako daňového výdavkuGarancia

6.11.2023, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Odpis pohľadávkyGarancia

11.3.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Predaj obchodného podielu z pohľadu dane z príjmov v roku 2019Archív

26.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k vyradeniu zásob tovaru podľa § 21 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmovArchív

25.7.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Príklad k § 53 ods. 5 zákona o DPHArchív

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Účtovanie predaja a kúpy podnikuArchív

19.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Oslobodenie príjmov z predaja pozemkov po tzv. komasácii (scelení) pozemkovArchív

21.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Prevod nehnuteľností zámennou zmluvou z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022Archív

28.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 9 Príjmy oslobodené od daneArchív

1.1.2024, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Komentár k ZDP § 25 Vstupná cena hmotného a nehmotného majetkuArchív

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností u právnických osôb v roku 2023Archív

23.6.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 9. 2022Archív

29.9.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Daň z príjmu právnických osôb pri predaji nehnuteľností v roku 2024Garancia

13.12.2023, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi

Dedenie nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov v roku 2022Archív

26.10.2021, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Daňový konzultant Profi