dnes je 20.5.2024

Input:

Banková záruka z účtovného a daňového pohľadu v roku 2021

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.2.2 Banková záruka z účtovného a daňového pohľadu v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


Od nášho dodávateľa sme si objednali výrobnú linku. Dodávateľ však chce, aby sme úhradu zabezpečili bankovou zárukou v jeho banke. My sme teda ochotní na túto podmienku pristúpiť. Aké však z toho vyplývajú účtovné povinnosti? Je nutné o bankovej záruke účtovať už v čase, kedy sme teda vyjadrili súhlas s touto zárukou v ich banke? Alebo vlastne, až keď nezaplatíme dodávateľovi a naplní sa potreba využitia bankovej záruky, až vtedy budeme o tom účtovať? Sú poplatky, ktoré v súvislosti s bankovou zárukou vzniknú daňovo uznateľné?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť veriteľovi (oprávnenej osobe zo záruky) určitú peňažnú sumu podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník nesplní záväzok zabezpečený