dnes je 23.9.2023

Input:

Darovanie odpísaného majetku v roku 2023

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.4 Darovanie odpísaného majetku v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová

V článku sa budeme zaoberať darovaním majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov. Pri posudzovaní daňových dopadov darovania je potrebné skúmať všetky okolnosti prípadu, t. j. aj pozadie takejto transakcie.

Zákon o dani z príjmov hovorí o tom, že podľa § 2 písm. i) ZDP - daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 21 ods. 1 ZDP nie je