dnes je 22.7.2024

Input:

DPH - znížená sadzba dane

8.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Otázka č. 1 - Zábrus do okuliarového rámu

Aká sadzba dane sa uplatní v prípade vykonania zábrusu do konkrétneho okuliarového rámu pri dodaní šošoviek?

Odpoveď

Ak je potrebné okuliarové šošovky upraviť na špeciálnom prístroji,  vykonať zábrus do konkrétneho okuliarového rámu, ide pri dodaní šošoviek o jeden zdaniteľný obchod, ktorým je dodanie tovaru, t.j. v uvedenom prípade ide o  dodanie šošoviek, ktoré podlieha zníženej 10 % sadzbe dani, pričom do základu dane vstupuje aj hodnota zábrusu.

Otázka č. 2 – Uplatnenie sadzby dane na chlieb ako prílohy k jedlu

Ak je chlieb predávaný samostatne ako príloha k jedlu v bufetoch alebo v stánkovom predaji, podlieha zníženej sadzbe dane?

Odpoveď

Na predaj porcií chleba sa uplatňuje znížená sadzba DPH za predpokladu, že ide o porcie „čerstvého chleba“ podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky 24/2014 Z. z. Za čerstvý chlieb možno podľa vyhlášky považovať  aj porcie čerstvého chleba, ktoré sú