dnes je 22.7.2024

Input:

Fakturácia a pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodania

28.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.332 Fakturácia a pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodania

Ing. Ján Mintál

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre zdaniteľné osoby v súvislosti s ich povinnosťami fakturácie smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (ďalej len „fakturačná smernica”) v článku 219a jednoznačne určuje, pravidlá ktorého členského štátu sa majú v prípade fakturácie uplatniť. Do úvahy prichádzajú dve pravidlá fakturácie, a to pravidlá uplatňované v členskom štáte, kde je miesto dodania tovarov alebo služieb, alebo pravidlá uplatňované v členskom štáte, kde je usadený dodávateľ. Faktúry totiž nie je možné vyhotovovať podľa legislatívy ľubovoľného členského štátu.

Pravidlá členského štátu, v ktorom je miesto dodania

Vo všeobecnosti platí, že fakturácia