dnes je 22.7.2024

Input:

Finančná správa spustí modernizovaný tranzitný systém v druhej polovici roka 2024

1.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre tranzit. Zavedenie nového colného informačného systému do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Zo strany Európskej komisie došlo k vydaniu nového VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 2023/2879 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Projekt NCTS P5 má stanovený nový termín nasadenia do produkčnej prevádzky v druhej polovici roka 2024.

Z pohľadu užívateľa súčasného systému pre tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu súčasného stavu a vykonávaných postupov (elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia).

O presnom dátume zavedenia