dnes je 23.6.2024

Input:

Informácia k označovaniu tabakových výrobkov v rámci projektu Track & Trace – systém vysledovateľnosti

30.5.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Základné informácie:

Európsky parlament a Rada prijali 3. apríla 2014 smernicu 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov, ktoré sú zamerané na oblasť vysledovateľnosti tabakových výrobkov a stanovenia jedinečného identifikátora.

Cieľom systému vysledovateľnosti (projekt Track & Trace), je najmä ochrana spotrebiteľa a verejného zdravia, identifikácia pravosti a pôvodu výrobku a zamedzenie nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami vyrobených v rámci EÚ alebo dovezených do EÚ.

Systém Track & Trace umožňuje monitorovanie tabakových výrobkov v celom dodávateľskom reťazci (od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi) a umožňuje orgánom určiť potencionálne presmerovania výrobkov „z“ alebo „do“ dodávateľského reťazca.