dnes je 20.4.2024

Input:

Informácia k úprave základu dane fyzickej osoby v prípade kontrolovaných transakcií závislých osôb od 1. 1. 2023

13.2.2024, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Podľa § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) je fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov povinná zvýšiť základ dane aj o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky vo významných kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Pri určení tohto rozdielu sa postupuje podľa § 18 zákona o dani z príjmov.

To znamená, že ak fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, t. j.

  • s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo
  • s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z