dnes je 20.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 34 Platenie preddavkov na daň a 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.4 Komentár k ZDP § 34 Platenie preddavkov na daň a 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál


§ 34 a 35

§ 34 Platenie preddavkov na daň

(1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

(2) Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5 000 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo