dnes je 20.5.2024

Input:

Konsolidovaný celok

27.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.32 Konsolidovaný celok

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Spoločnosti NEXTA, s. r. o ako aj spoločnosť PREMA, s. r. o. sú časťou konsolidovaného celku materskej spoločnosti VAKONA, a. s. .


Budú vyššie uvedené spoločnosti vzájomne prepojené?

Riešenie:

Áno, už od roku 2018 závislou osobou je aj osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Zákon o dani z príjmov sa v tejto súvislosti odvoláva na § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý upravuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Konsolidovaným celkom podľa zákona o účtovníctve je skupina účtovných jednotiek, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.