dnes je 20.4.2024

Input:

Kontrolóri neplnia rozpočet len daňovou kontrolou

19.5.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Dôsledná komunikácia s daňovým subjektom a správne nastavenie transferových cien. Aj týmto spôsobom vie finančná správa získať do štátneho rozpočtu nezanedbateľné sumy. Dôkazom toho je aj prípad daňového subjektu, ktorý vďaka úprave transferových cien dodatočne priznal a zaplatil daň v celkovej výške 2,4 milióna eur. 

Kontrolóri finančnej správy vykonali u daňového subjektu kontrolu dane z príjmov právnickej osoby, počas ktorej zistili nesprávne nastavenie transferových cien. Výsledkom daňovej kontroly bola dodatočne vyrubená daň v sume takmer 270 tisíc eur. Rozhodnutie správcu dane bolo potvrdené aj odvolacím orgánom.

Následne v roku 2021 podal daňový subjekt bilaterálnu žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania na roky 2022 až 2026 so spätným odsúhlasením od roku 2018, pričom navrhovaná metóda ocenenia bola v súlade so závermi daňovej kontroly.

Daňoví kontrolóri miestnym zisťovaním