dnes je 29.11.2023

Input:

Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z/do iného členského štátu

10.10.2023, Zdroj: Finančná správa SR

V prípade zdaniteľných obchodov súvisiacich s novými dopravnými prostriedkami v rámci Európskych spoločenstiev sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte určenia (spotreby).

Čo sa rozumie novým dopravným prostriedkom (§ 11 ods. 11 a 12 zákona o DPH)

Novým dopravným prostriedkom pre účely zákona o DPH sa rozumie:

  • pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW, ktoré je určené na prepravu osôb a nákladov, ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho kúpy neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

UPOZORNENIE

Z pohľadu zákona o DPH stačí, aby bola splnená len jedna podmienka, t.j. buď nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo od prvého uvedenia do prevádzky neuplynulo viac ako šesť mesiacov a dopravný