dnes je 21.2.2024

Input:

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2023

22.11.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (nakoľko 31.3.2024 a 1.4.2024 je sviatok). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

FAQ

Otázka č. 1- Príjmy z podnikania 

Daňovník počas celého roku 2023 vykonával podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, pričom dosiahol príjmy vo výške 18 520 eur.  V akej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2023 a zaplatiť vypočítanú daň z príjmov?

Odpoveď
Daňovník je povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2023 osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typu B) v lehote 
do 2. apríla 2024.  V tejto lehote je daňovník povinný daň aj