dnes je 23.6.2024

Input:

Minimálna daň právnických osôb od 1. 1. 2024

24.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.1 Minimálna daň právnických osôb od 1. 1. 2024

Ing. Alena Zábojová

Dňa 1. 1. 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa od januára 2024 zaviedol staro-nový inštitút v podobe minimálnej dane pre právnické osoby.

Čo je to minimálna daň pre právnické osoby

Minimálna daň je obdobou kedysi starej známej daňovej licencie, ktorá bola zrušená od roku 2018. Po novom zákon pojem daňová licencia už nepoužíva. Nahrádza ho termín „Minimálna daň pre právnické osoby”, ktorý je počnúc od 1. januára 2024 ustanovený do nového § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

Ako hovorí samotný názov, minimálna daň sa týka len právnických osôb. Nová minimálna daň sa nevzťahuje na fyzické osoby (zamestnanci, živnostníci a iné SZČO).

Platenie minimálnej dane od 1. 1. 2024

Minimálnu daň sú povinné platiť právnické osoby (napr.