dnes je 23.6.2024

Input:

Nákup klimatizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

27.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.05.2.1 Nákup klimatizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


Do priestoru, ktorý vlastní naša spoločnosť sme kúpili v roku obstarania priestoru aj klimatizáciu, ktorej obstarávacia cena je 900 €, čiže nižšia ako 1 700 €. Je potrebné klimatizáciu účtovať ako technické zhodnotenie a teda odpisovať, alebo je možné ju zahrnúť hneď do nákladov spoločnosti?

Pohľad autora na problematiku:

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku podľa § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky:

  • na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,

  • rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa