dnes je 23.6.2024

Input:

Od 1. decembra 2023 začne fungovať systém CDS

28.7.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Od 1. decembra tohto roka pristupuje finančná správa k využívaniu Systému colných rozhodnutí (CDS) pre žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky. Systém CDS je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú žiadostí, vydávania rozhodnutí a správy rozhodnutí výlučne postupmi elektronického spracovania údajov.

Členské štáty EÚ povinne používajú Systém CDS pre tie žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú vo viac ako jednom členskom štáte EÚ. Členským štátom bola ponechaná možnosť výberu, či budú Systém CDS navyše využívať aj v prípade žiadostí a povolení, ktoré budú uplatňované iba v danom členskom štáte. Slovenská republika sa rozhodla dňom 1. decembra 2023 pristúpiť k využívaniu Systému CDS v prípade žiadostí a povolení, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky.

Systém CDS umožňuje členským štátom konsolidovať