dnes je 23.6.2024

Input:

Odborári predstavili svoje požiadavky na vládu, týkajú sa minimálnej mzdy, kolektívnych zmlúv aj zmien v daniach

13.11.2023, Zdroj: SITA

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR očakáva, že programové vyhlásenie vlády bude komplexnou víziou pre Slovensko. Pracovnoprávna ochrana by mala podľa odborárov zaručovať zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky. Ide najmä o spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a zosúladenie pracovného a rodinného života.

„Toto je potrebné zasadiť aj do širších súvislostí, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, modernizácia, podpora inovácií, vedy a výskumu, regionálna politika, riešenie klimatickej krízy, bez ktorých nie je možný udržateľný ekonomický rast a silný sociálny štát," uviedli odborári. Priority a požiadavky KOZ sa týkajú najmä legislatívneho procesu a sociálneho dialógu, miezd, odmeňovania a kolektívneho vyjednávania. Odborári žiadajú zamerať sa aj