dnes je 23.6.2024

Input:

Odklad poistného – termíny splatnosti

3.6.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí vykázali pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, si v rokoch 2020, 2021 a 2022 mohli za niektoré mesiace požiadať o odklad poistného. Predĺženie lehoty sa týka povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO a zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nové termíny splatnosti odloženého poistného na sociálne poistenie sú predĺžené za mesiac:

 • máj 2020 do 31. marca 2022,
 • jún 2020 do 30. júna 2022,
 • júl 2020 do 30. septembra 2022,
 • december 2020 do 31. decembra 2022,
 • január 2021 do 31. marca 2023,
 • február 2021 do 30. júna 2023,
 • marec 2021 do 30. septembra 2023,
 • apríl 2021 do 31. decembra 2023,
 • máj 2021 do 31. marca 2024,
 • október 2021 do 30. júna 2024,
 • za november 2021 do 30. septembra 2024,
 • december 2021 do 31. decembra 2024,
 • za január 2022 do 31. marca 2025,
 • za február 2022 do 30.