dnes je 23.6.2024

Input:

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

4.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financií SR

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.