dnes je 23.6.2024

Input:

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri zdravotnej starostlivosti a službách sociálnej pomoci v roku 2022

28.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.3 Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri zdravotnej starostlivosti a službách sociálnej pomoci v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. zdravotná starostlivosť a služby sociálnej pomoci sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Oslobodené od dane z pridanej hodnoty je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok.

Oslobodená od dane je aj