dnes je 22.7.2024

Input:

Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy DPH pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

8.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.335 Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy DPH pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

Ing. Ján Mintál

Zákon o DPH ukladá povinnosť uplatňovať osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu cestovným kanceláriám a cestovným agentúram, ale taktiež aj iným platiteľom DPH (ďalej len cestovná kancelária, resp. CK), v prípade, ak obstarávajú od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (ďalej len služby cestovného ruchu), a tieto vo vlastnom mene predávajú zákazníkom (napr. osobitnú úpravu zdaňovania služieb cestovného ruchu je povinná uplatniť aj vzdelávacia agentúra – platiteľ DPH, pri predaji študijného pobytu študentovi, v rámci ktorého pre študenta obstará od iných dodávateľov napr. ubytovanie, stravovanie a dopravu). Služby cestovného ruchu obstarané od iných zdaniteľných osôb sa považujú za dodanie jednej služby