dnes je 29.11.2023

Input:

Poistná udalosť z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

15.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.12.1.3 Poistná udalosť z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti – pri majetku spoločnosti to je napríklad požiar na budove, zásah bleskom pri búrke alebo víchrica. Škodová udalosť vznikne vtedy, keď nastane škoda, ktorá musí mať náhodnú povahu, tzn., že nevieme, kedy nastane a v akom rozsahu. Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie. Napríklad pri služobnom automobile je to havária auta, pričom vzniknú škody.

Pričom pri motorovom vozidle takmer všetky daňové subjekty, ktoré ich majú vo svojom majetku, uzatvárajú okrem povinného zmluvného poistenia aj havarijné poistenie áut, ktorého úlohou je poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti. Akými sú poškodenie, zničenie alebo odcudzenie