dnes je 23.9.2023

Input:

Poplatok za predčasné splatenie úveru ako daňový výdavok po zaplatení v roku 2023

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.2 Poplatok za predčasné splatenie úveru ako daňový výdavok po zaplatení v roku 2023

Ing. Monika Ziškayová

Je poplatok za predčasné splatenie úverov daňový výdavok alebo je to pripočítateľná položka k základu dane? Ide o právnickú osobu a podvojné účtovníctvo.

Legislatívna úprava:

Zmluvné pokuty u dlžníka sú v súlade s § 17 ods. 19 písm. g) ZDP daňovými výdavkami po zaplatení a u veriteľa sa zahrnujú do základu dane v súlade s účtovníctvom.

Pohľad autora na problematiku:

Predčasné splatenie úveru je splatenie celého zmluvného záväzku alebo jeho časti pred ukončením doby splatnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k predčasnému splateniu úveru pred uplynutím dohodnutej splatnosti a banka ako veriteľ si voči dlžníkovi uplatní poplatok za predčasné splatenie úveru, má sa za to, že ide o určitú formu kompenzácie, resp. sankciu