dnes je 22.7.2024

Input:

POS terminály u daňových exekútorov fungujú

30.5.2023, Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu nedoplatku takýmto spôsobom je celková evidovaná výška nedoplatku presahujúca 170 eur. Samotná výška úhrady môže byť samozrejme aj nižšia, tzn. pod touto hranicou. Ku koncu mája tohto roka bolo touto formou úhrady zrealizovaných 320 platieb v celkovej sume 304 767 eur.

Vzniknutý daňový nedoplatok je od januára 2023 možné uhradiť komfortnejšie aj platobnou kartou. Finančná správa pre daňových exekútorov zabezpečila celkovo 36 kusov POS terminálov pre celé Slovensko a zaznamenáva nárast úhrad touto formou. Za mesiace apríl a máj 20223 bolo prostredníctvom POS terminálov zrealizovaných 158 platieb, čo predstavuje nárast oproti prvému štvrťroku o približne 144 %. Celková uhradená suma bola 179 903 eur.

POS terminály sú